ایجاد برنامه امتحانی

ایجاد برنامه امتحانی


جهت سهولت در فرآیند اطلاع رسانی مربوط به امتحانات دانش آموزان (ترمی، ماهیانه و...) برنامه امتحانی به امکانات سامانه و اپلیکیشن  مدیر، معلمان و دانش آموزان اضافه گردید. لذا مدیران محترم می توانند کلیه برنامه های امتحانی مورد نیاز مدرسه را در این قسمت تعریف نمایند. 

مسیر (برنامه امتحانی) در سامانه:

 نقش مدیر: امور مدرسه/ برنامه امتحانی

نقش معلم : ثبت اطلاعات دانش آموزان/ برنامه امتحانی

نقش دانش آموز: در نوار آبی رنگ بالای صفحه گزینه (برنامه امتحانی) اضافه شده است.

 

انواع برنامه امتحانی:

الف: برنامه امتحانی ترمی

برای ایجاد برنامه امتحانی ترمی می توان کل برنامه کلاسهای مدرسه را در یک برنامه ایجاد نمود. به این ترتیب که مثلا درس قرآن را برای پایه های مختلف در یک برنامه تعریف می کنیم و نیازی نیست برای هر کلاس یک برنامه جدا تعریف شود. لازم به ذکر است که دانش آموزان هر پایه برنامه امتحانی مربوط به پایه خود را می توانند مشاهده نمایند. برای مدیر نیز این امکان فراهم شده است که با فیلتر کردن کلاسها بتواند برنامه هر کلاس را مجزا مشاهده نماید.

 

ب: برنامه امتحانی کلاسی

در این نوع برنامه باید زمان مشخص نمودن امتحان، کلاس مربوطه را نیز مشخص نمائید. در این صورت امتحان تعریف شده فقط برای کلاس تعریف شده قابل نمایش خواهد بود و برای سایر هم پایه ها قابل نمایش نیست.

 

 

هدف ما رضایتمندی شماست/ به امید بهترین ها