ارائه سیستم امور اداری مدارس نابو ( به زودی )

ارائه سیستم امور اداری مدارس نابو ( به زودی )


خبر خوش :

ارائه سیستم امور اداری مدارس نابو ( به زودی )

در سیستم اداری نابو امکانات جامعی در زمینه مکاتبات و امور اداری با هدف تسریع در امور اداری و کاهش هزینه های جانبی، همچنین افزایش کارایی کارکنان اداری ارائه خواهد شد.

دردسترس قرار دادن انواع الگوهای مورد نیاز مدارس در زمینه مکاتبات و نامه نگاری ها، بایگانی ها، ارائه تمپلیت های آماده، سیستمی کردن فرایندهای امور اداری مدارس و بسیاری امکانات دیگر از مزایای سامانه امور اداری نابو می باشند.