بروز رسانی داشبورد مؤسسان و مدیران

بروز رسانی داشبورد مؤسسان و مدیران


با توجه به تغییرات اعمال شده در داشبورد مدیران

موارد ذیل به صورت گزارش روزانه و ارسال ناتیفیکیشن به اطلاع  مؤسسان و مدیران محترم خواهد رسید .

گزارش روزانه وضعیت پیش ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید

گزارش روزانه کلاس های آنلاین برگزار شده توسط معلمان

گزارش روزانه امور مالی مدرسه، مشاهده مبالغ واریزی، نوع واریزی و مشخصات واریز کننده

ارسال ناتیفی (اعلان) پرداخت های والدین در خصوص شهریه و هزینه های تعریف شده در نابو

گزارش روزانه تکالیف ارائه شده از طرف معلمان

گزارش روزانه آزمون های آنلاین گرفته شده از دانش آموزان ، توسط همکاران

گزارش روزانه عملکرد آموزشی همکاران در زمینه های مختلف

گزارش رصد کلی مدرسه ، مشاهده اطلاعات کلی رخدادهای مدرسه در تمامی زمینه ها

گزارش روزانه حضور و غیاب دانش آموزان به همراه لیست اسامی غایبین